ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน