ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป.หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากโสม สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน