สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 24 16 6 46 55 11 5 2 71
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 19 18 8 45 45 10 1 7 56
3 ราชประชานุเคราะห์ 14 13 2 6 21 19 7 4 10 30
4 บ้านห้วยไชงัว 11 5 4 20 21 7 0 1 28
5 บ้านเมืองบาง 11 2 5 18 17 9 0 6 26
6 โกมลวิทยาคาร 8 8 4 20 30 6 2 0 38
7 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 8 4 4 16 18 2 1 3 21
8 บ้านว่าน 7 4 4 15 19 6 1 3 26
9 บ้านผาตั้ง 7 3 4 14 12 1 2 0 15
10 เซนต์ปอลหนองคาย 5 8 5 18 25 6 1 2 32
11 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 5 7 0 12 17 2 0 1 19
12 ชุมชนบ้านโพนสา 5 4 5 14 23 4 2 0 29
13 บ้านกวดโคกสว่าง 5 3 0 8 10 2 0 2 12
14 อนุบาลบ้านคอกช้าง 4 4 3 11 12 1 0 0 13
15 บ้านนางิ้ว 4 3 4 11 11 1 3 0 15
16 บ้านโคกคอน 4 1 3 8 10 2 0 0 12
17 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 3 4 2 9 15 6 1 0 22
18 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 3 2 1 6 9 1 1 2 11
19 บ้านสังกะลีนาขาม 3 0 2 5 9 1 0 0 10
20 บ้านแก้งใหม่ 3 0 1 4 5 0 2 0 7
21 ร่วมมิตรวิทยา 2 5 2 9 10 0 1 1 11
22 บ้านเหมือดแอ่ 2 3 3 8 9 3 1 5 13
23 บ้านสาวแล 2 3 0 5 5 1 1 0 7
24 บ้านนาโพธิ์ 2 2 1 5 10 2 0 1 12
25 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 2 2 1 5 6 2 0 0 8
26 ป่าสักวิทยา 2 1 2 5 7 2 0 1 9
27 บ้านโสกกล้า 2 1 2 5 6 1 0 0 7
28 ฮั่วเคียวกงฮัก 2 1 1 4 5 0 0 1 5
29 อนุบาลสาริกา 2 1 0 3 8 0 1 2 9
30 อาโอยาม่า 2 2 1 0 3 6 7 1 2 14
31 บ้านศรีเชียงใหม่ 2 0 2 4 9 7 0 1 16
32 บ้านหนองบ่อ 2 0 1 3 5 1 0 0 6
33 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1 4 4 9 7 3 2 6 12
34 ชุมชนบ้านปะโค 1 3 4 8 15 7 1 6 23
35 ดอนก่อโนนสวรรค์ 1 2 4 7 8 8 1 2 17
36 บ้านเทา-นาบอน 1 2 0 3 3 6 1 4 10
37 น้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1 1 2 4 6 1 1 0 8
38 ชุมชนบ้านพวก 1 1 2 4 6 1 0 1 7
39 คุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 1 1 3 6 1 0 1 7
40 อนุบาลดอนไผ่ 1 1 1 3 4 3 0 0 7
41 บ้านหนองผือ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
42 คำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 1 1 1 3 2 1 0 0 3
43 บ้านหมากก่องฝายแตก 1 1 0 2 7 4 1 0 12
44 คุรุศิษย์วิทยา 1 1 0 2 5 0 0 1 5
45 บ้านโพนพระ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
46 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 2 3
47 ธนากรสงเคราะห์ 1 1 0 2 2 8 0 1 10
48 วัดพระธาตุบังพวน 1 1 0 2 2 1 1 0 4
49 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 พัฒนาคำแก้ว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านกองนาง 1 1 0 2 1 0 1 1 2
52 โรซาริโอวิทยา 1 0 3 4 6 3 0 1 9
53 บ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” 1 0 1 2 7 2 0 0 9
54 สระใครไชยานุเคราะห์ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
55 บ้านนากอ 1 0 1 2 2 2 0 1 4
56 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
57 บ้านศูนย์กลาง 1 0 1 2 1 1 0 1 2
58 บ้านเดื่อ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
59 บ้านวังน้ำมอก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
60 บ้านเทพประทับ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
61 บ้านพร้าวเหนือ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
62 อนุบาลสังคม 1 0 0 1 3 1 0 1 4
63 บ้านหนองเดิ่น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 นาอ่างสร้างอ่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านนาช้างน้ำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านเดื่อใต้ 0 4 2 6 8 3 1 0 12
68 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 0 4 0 4 11 7 1 0 19
69 นาฮีนุเคราะห์ 0 3 2 5 9 4 0 0 13
70 บ้านโพนสวรรค์ 0 3 0 3 6 1 0 0 7
71 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 0 3 0 3 4 0 1 0 5
72 บ้านไร่ 0 2 4 6 11 1 2 2 14
73 บ้านหนองแวง 0 2 2 4 7 1 1 1 9
74 บ้านทุ่มฝาง 0 2 2 4 5 1 0 2 6
75 บ้านท่าสำราญ 0 2 2 4 4 2 1 0 7
76 บ้านนาน้ำพาย 0 2 0 2 3 0 0 1 3
77 หัวหาดวิทยา 0 2 0 2 3 0 0 0 3
78 บ้านโพธิ์ตาก 0 1 3 4 7 3 1 2 11
79 อักษรอดุลวิทยา 0 1 2 3 7 3 0 0 10
80 ชุมชนบ้านถ่อน 0 1 1 2 5 1 0 2 6
81 หินโงมวิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
82 บ้านหนองนาง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
83 บ้านปากโสม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
84 โพนสว่างป่าตองวิทยา 0 1 0 1 6 1 2 1 9
85 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 0 1 0 1 5 0 0 0 5
86 เชือกหม้วยวิทยา 0 1 0 1 4 0 2 0 6
87 บ้านดงบัง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
88 บ้านท่ากฐิน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 ดาวเรืองสมสะอาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหงส์ทองสามขา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านเทวีดอนขม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 1 1 4 1 1 1 6
93 บ้านเวียงคุก 0 0 1 1 3 1 0 1 4
94 บ้านหัวทราย 0 0 1 1 1 0 1 1 2
95 หาดคำบอนวัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 ฉันทนาวันรถ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านดงเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านตอแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านนาคลอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านน้ำโมง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองบัววิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 อนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
103 บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” 0 0 1 1 0 0 1 0 1
104 บ้านคุยนางขาว 0 0 0 0 4 0 0 0 4
105 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
106 บ้านดงต้อง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
107 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 1 0 0 4
108 บ้านพานพร้าว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
109 บ้านฟ้าประทาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
110 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
111 บ้านหนองหมื่น 0 0 0 0 2 1 2 0 5
112 โพธิเสนวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
113 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 สีกายวิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
115 บ้านดงนาคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านโคกคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านโคกป่าฝาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 ชุมชนบ้านหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 อนุบาลหัสดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 หนองผือวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านเสียว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านขุมคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านนาบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 อนุบาลจินลดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านเบิดวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
128 บ้านน้ำทอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านฝางวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 อนุบาลอรุณรังสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 จอมมณี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 จันทราราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 210 187 149 546 778 227 68 106 1,073