สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 24 16 6 46 55 11 5 2 71
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 18 16 8 42 42 8 1 7 51
3 บ้านห้วยไชงัว 11 5 4 20 21 7 0 1 28
4 บ้านเมืองบาง 11 2 5 18 17 9 0 6 26
5 ราชประชานุเคราะห์ 14 10 2 6 18 17 7 3 10 27
6 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 8 4 4 16 18 2 1 3 21
7 บ้านว่าน 7 4 4 15 19 6 1 3 26
8 บ้านผาตั้ง 7 3 4 14 12 1 2 0 15
9 เซนต์ปอลหนองคาย 5 8 5 18 25 6 1 2 32
10 โกมลวิทยาคาร 5 8 4 17 26 6 2 0 34
11 ชุมชนบ้านโพนสา 5 4 4 13 21 4 1 0 26
12 อนุบาลบ้านคอกช้าง 4 4 3 11 12 1 0 0 13
13 บ้านนางิ้ว 4 3 4 11 11 1 3 0 15
14 บ้านกวดโคกสว่าง 4 3 0 7 9 2 0 2 11
15 บ้านโคกคอน 4 1 3 8 10 2 0 0 12
16 บ้านสังกะลีนาขาม 3 0 2 5 9 1 0 0 10
17 ร่วมมิตรวิทยา 2 5 2 9 10 0 1 1 11
18 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 2 3 2 7 14 5 1 0 20
19 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 2 3 0 5 10 2 0 1 12
20 บ้านสาวแล 2 3 0 5 5 1 1 0 7
21 บ้านนาโพธิ์ 2 2 1 5 10 2 0 1 12
22 บ้านโสกกล้า 2 1 2 5 6 1 0 0 7
23 ฮั่วเคียวกงฮัก 2 1 1 4 5 0 0 1 5
24 อนุบาลสาริกา 2 1 0 3 8 0 1 2 9
25 อาโอยาม่า 2 2 1 0 3 6 7 1 2 14
26 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1 4 4 9 7 3 2 6 12
27 ชุมชนบ้านปะโค 1 3 4 8 15 7 1 6 23
28 บ้านเหมือดแอ่ 1 3 3 7 8 3 1 3 12
29 บ้านเทา-นาบอน 1 2 0 3 3 6 1 4 10
30 น้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1 1 2 4 6 1 1 0 8
31 คุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 1 1 3 6 1 0 1 7
32 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
33 บ้านหนองผือ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
34 บ้านหมากก่องฝายแตก 1 1 0 2 7 4 1 0 12
35 คุรุศิษย์วิทยา 1 1 0 2 5 0 0 1 5
36 บ้านโพนพระ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
37 วัดพระธาตุบังพวน 1 1 0 2 2 1 1 0 4
38 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
39 พัฒนาคำแก้ว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านกองนาง 1 1 0 2 1 0 1 1 2
41 โรซาริโอวิทยา 1 0 3 4 6 3 0 1 9
42 บ้านศรีเชียงใหม่ 1 0 2 3 8 7 0 1 15
43 ดอนก่อโนนสวรรค์ 1 0 2 3 6 6 0 1 12
44 บ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” 1 0 1 2 7 2 0 0 9
45 สระใครไชยานุเคราะห์ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
46 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
47 บ้านศูนย์กลาง 1 0 1 2 1 1 0 1 2
48 บ้านเดื่อ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
49 บ้านวังน้ำมอก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
50 บ้านพร้าวเหนือ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
51 อนุบาลสังคม 1 0 0 1 3 1 0 1 4
52 บ้านเทพประทับ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
53 บ้านหนองเดิ่น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
54 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
55 นาอ่างสร้างอ่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านนาช้างน้ำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านเดื่อใต้ 0 4 2 6 8 3 1 0 12
59 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 0 4 0 4 11 7 1 0 19
60 บ้านโพนสวรรค์ 0 3 0 3 6 1 0 0 7
61 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 0 3 0 3 4 0 1 0 5
62 บ้านหนองแวง 0 2 2 4 7 1 1 1 9
63 บ้านทุ่มฝาง 0 2 2 4 5 1 0 2 6
64 บ้านนาน้ำพาย 0 2 0 2 3 0 0 1 3
65 หัวหาดวิทยา 0 2 0 2 3 0 0 0 3
66 บ้านไร่ 0 1 4 5 10 1 2 2 13
67 อักษรอดุลวิทยา 0 1 2 3 7 3 0 0 10
68 ชุมชนบ้านพวก 0 1 2 3 4 0 0 0 4
69 นาฮีนุเคราะห์ 0 1 1 2 6 4 0 0 10
70 ชุมชนบ้านถ่อน 0 1 1 2 5 1 0 2 6
71 ป่าสักวิทยา 0 1 1 2 5 1 0 1 6
72 หินโงมวิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
73 บ้านหนองนาง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
74 บ้านปากโสม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
75 โพนสว่างป่าตองวิทยา 0 1 0 1 6 1 2 1 9
76 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 0 1 0 1 5 0 0 0 5
77 เชือกหม้วยวิทยา 0 1 0 1 4 0 2 0 6
78 บ้านดงบัง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
79 ธนากรสงเคราะห์ 0 1 0 1 1 5 0 1 6
80 บ้านท่ากฐิน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 ดาวเรืองสมสะอาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเทวีดอนขม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านโพธิ์ตาก 0 0 3 3 6 3 1 2 10
84 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 1 1 4 1 1 1 6
85 บ้านเวียงคุก 0 0 1 1 3 1 0 1 4
86 บ้านท่าสำราญ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
87 บ้านนากอ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
88 บ้านหัวทราย 0 0 1 1 1 0 1 1 2
89 หาดคำบอนวัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 ฉันทนาวันรถ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านดงเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านตอแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านนาคลอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านน้ำโมง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองบัววิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 อนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” 0 0 1 1 0 0 1 0 1
98 บ้านคุยนางขาว 0 0 0 0 4 0 0 0 4
99 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
100 บ้านดงต้อง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
101 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 1 0 0 4
102 บ้านพานพร้าว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
103 บ้านฟ้าประทาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
104 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
105 บ้านหนองหมื่น 0 0 0 0 2 1 2 0 5
106 โพธิเสนวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
107 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
108 บ้านแก้งใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
109 สีกายวิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
110 บ้านดงนาคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านโคกคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 อนุบาลดอนไผ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 บ้านโคกป่าฝาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 ชุมชนบ้านหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 อนุบาลหัสดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 หนองผือวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1
119 บ้านเสียว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 บ้านขุมคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านนาบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 อนุบาลจินลดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านเบิดวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
126 บ้านน้ำทอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านฝางวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 อนุบาลอรุณรังสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 จอมมณี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 จันทราราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 165 138 483 717 211 62 101 990