สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 55 11 5 2 71
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 42 8 1 7 51
3 โกมลวิทยาคาร 26 6 2 0 34
4 เซนต์ปอลหนองคาย 25 6 1 2 32
5 บ้านห้วยไชงัว 21 7 0 1 28
6 ชุมชนบ้านโพนสา 21 4 1 0 26
7 บ้านว่าน 19 6 1 3 26
8 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 18 2 1 3 21
9 บ้านเมืองบาง 17 9 0 6 26
10 ราชประชานุเคราะห์ 14 17 7 3 10 27
11 ชุมชนบ้านปะโค 15 7 1 6 23
12 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 14 5 1 0 20
13 บ้านผาตั้ง 12 1 2 0 15
14 อนุบาลบ้านคอกช้าง 12 1 0 0 13
15 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 11 7 1 0 19
16 บ้านนางิ้ว 11 1 3 0 15
17 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 10 2 0 1 12
18 บ้านนาโพธิ์ 10 2 0 1 12
19 บ้านโคกคอน 10 2 0 0 12
20 บ้านไร่ 10 1 2 2 13
21 ร่วมมิตรวิทยา 10 0 1 1 11
22 บ้านกวดโคกสว่าง 9 2 0 2 11
23 บ้านสังกะลีนาขาม 9 1 0 0 10
24 บ้านศรีเชียงใหม่ 8 7 0 1 15
25 บ้านเหมือดแอ่ 8 3 1 3 12
26 บ้านเดื่อใต้ 8 3 1 0 12
27 อนุบาลสาริกา 8 0 1 2 9
28 บ้านหมากก่องฝายแตก 7 4 1 0 12
29 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 7 3 2 6 12
30 อักษรอดุลวิทยา 7 3 0 0 10
31 บ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” 7 2 0 0 9
32 บ้านหนองแวง 7 1 1 1 9
33 อาโอยาม่า 2 6 7 1 2 14
34 ดอนก่อโนนสวรรค์ 6 6 0 1 12
35 นาฮีนุเคราะห์ 6 4 0 0 10
36 บ้านโพธิ์ตาก 6 3 1 2 10
37 โรซาริโอวิทยา 6 3 0 1 9
38 โพนสว่างป่าตองวิทยา 6 1 2 1 9
39 น้ำสวยมิตรภาพที่ 19 6 1 1 0 8
40 คุรุราษฎร์รังสรรค์ 6 1 0 1 7
41 บ้านโสกกล้า 6 1 0 0 7
42 บ้านโพนสวรรค์ 6 1 0 0 7
43 บ้านสาวแล 5 1 1 0 7
44 บ้านทุ่มฝาง 5 1 0 2 6
45 ชุมชนบ้านถ่อน 5 1 0 2 6
46 ป่าสักวิทยา 5 1 0 1 6
47 ฮั่วเคียวกงฮัก 5 0 0 1 5
48 คุรุศิษย์วิทยา 5 0 0 1 5
49 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
50 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 4 2 0 0 6
51 บ้านหนองบัวเงิน 4 1 1 1 6
52 บ้านเดื่อ 4 1 0 1 5
53 บ้านวังน้ำมอก 4 1 0 0 5
54 หินโงมวิทยา 4 1 0 0 5
55 เชือกหม้วยวิทยา 4 0 2 0 6
56 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 4 0 1 0 5
57 บ้านโพนพระ 4 0 0 0 4
58 ชุมชนบ้านพวก 4 0 0 0 4
59 บ้านคุยนางขาว 4 0 0 0 4
60 บ้านเทา-นาบอน 3 6 1 4 10
61 บ้านดอนขนุนพัฒนา 3 2 0 1 5
62 บ้านพร้าวเหนือ 3 1 0 1 4
63 อนุบาลสังคม 3 1 0 1 4
64 บ้านหนองนาง 3 1 0 1 4
65 บ้านเวียงคุก 3 1 0 1 4
66 บ้านหนองผือ 3 1 0 0 4
67 บ้านเทพประทับ 3 1 0 0 4
68 บ้านดงต้อง 3 1 0 0 4
69 บ้านแสนสุข 3 1 0 0 4
70 สระใครไชยานุเคราะห์ 3 0 0 1 3
71 บ้านนาน้ำพาย 3 0 0 1 3
72 บ้านหนองเดิ่น 3 0 0 0 3
73 หัวหาดวิทยา 3 0 0 0 3
74 บ้านพานพร้าว 3 0 0 0 3
75 บ้านฟ้าประทาน 3 0 0 0 3
76 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 2 3 1 0 6
77 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2 2 0 0 4
78 บ้านหนองหมื่น 2 1 2 0 5
79 วัดพระธาตุบังพวน 2 1 1 0 4
80 โพธิเสนวิทยา 2 1 1 0 4
81 บ้านปากโสม 2 1 0 0 3
82 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
83 บ้านดงบัง 2 0 1 0 3
84 บ้านท่าสำราญ 2 0 1 0 3
85 บ้านแก้งใหม่ 2 0 1 0 3
86 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 2 0 0 1 2
87 สีกายวิทยาคม 2 0 0 1 2
88 บ้านถิ่นทอนเหนือ 2 0 0 0 2
89 พัฒนาคำแก้ว 2 0 0 0 2
90 บ้านดงนาคำ 2 0 0 0 2
91 บ้านโคกคำ 2 0 0 0 2
92 ธนากรสงเคราะห์ 1 5 0 1 6
93 บ้านนากอ 1 2 0 1 3
94 อนุบาลดอนไผ่ 1 2 0 0 3
95 บ้านศูนย์กลาง 1 1 0 1 2
96 บ้านโคกป่าฝาง 1 1 0 1 2
97 ชุมชนบ้านหม้อ 1 1 0 0 2
98 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 1 0 0 2
99 บ้านกองนาง 1 0 1 1 2
100 บ้านหัวทราย 1 0 1 1 2
101 บ้านท่ากฐิน 1 0 1 0 2
102 อนุบาลหัสดี 1 0 1 0 2
103 หนองผือวิทยาคม 1 0 1 0 2
104 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 1 0 0 2 1
105 บ้านเสียว 1 0 0 1 1
106 นาอ่างสร้างอ่าง 1 0 0 0 1
107 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 0 1
108 บ้านนาช้างน้ำ 1 0 0 0 1
109 ดาวเรืองสมสะอาด 1 0 0 0 1
110 บ้านเทวีดอนขม 1 0 0 0 1
111 หาดคำบอนวัฒนา 1 0 0 0 1
112 ฉันทนาวันรถ 1 0 0 0 1
113 บ้านดงเจริญ 1 0 0 0 1
114 บ้านตอแก 1 0 0 0 1
115 บ้านนาคลอง 1 0 0 0 1
116 บ้านน้ำโมง 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองบัววิทยา 1 0 0 0 1
118 บ้านขุมคำ 1 0 0 0 1
119 บ้านนาบง 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองบ่อ 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองแจ้ง 1 0 0 0 1
122 อนุบาลจินลดา 1 0 0 0 1
123 บ้านเบิดวิทยา 0 3 0 1 3
124 อนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
125 บ้านน้ำทอน 0 1 0 0 1
126 บ้านฝางวิทยา 0 1 0 0 1
127 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 1 0 0 1
128 บ้านวังยาง 0 1 0 0 1
129 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
130 อนุบาลอรุณรังสี 0 1 0 0 1
131 บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” 0 0 1 0 1
132 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 1 0 1
133 บ้านน้อย 0 0 1 0 1
134 บ้านม่วง 0 0 1 0 1
135 โพนศิลางามวิทยา 0 0 1 0 1
136 บ้านป่าสัก 0 0 0 1 0
137 จอมมณี 0 0 0 0 0
138 จันทราราม 0 0 0 0 0
139 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0
140 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0
141 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 0
รวม 717 211 62 101 1,091