สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 55 11 5 2 71
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 45 10 1 7 56
3 โกมลวิทยาคาร 30 6 2 0 38
4 เซนต์ปอลหนองคาย 25 6 1 2 32
5 ชุมชนบ้านโพนสา 23 4 2 0 29
6 บ้านห้วยไชงัว 21 7 0 1 28
7 ราชประชานุเคราะห์ 14 19 7 4 10 30
8 บ้านว่าน 19 6 1 3 26
9 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 18 2 1 3 21
10 บ้านเมืองบาง 17 9 0 6 26
11 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 17 2 0 1 19
12 ชุมชนบ้านปะโค 15 7 1 6 23
13 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 15 6 1 0 22
14 บ้านผาตั้ง 12 1 2 0 15
15 อนุบาลบ้านคอกช้าง 12 1 0 0 13
16 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 11 7 1 0 19
17 บ้านนางิ้ว 11 1 3 0 15
18 บ้านไร่ 11 1 2 2 14
19 บ้านกวดโคกสว่าง 10 2 0 2 12
20 บ้านนาโพธิ์ 10 2 0 1 12
21 บ้านโคกคอน 10 2 0 0 12
22 ร่วมมิตรวิทยา 10 0 1 1 11
23 บ้านศรีเชียงใหม่ 9 7 0 1 16
24 นาฮีนุเคราะห์ 9 4 0 0 13
25 บ้านเหมือดแอ่ 9 3 1 5 13
26 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 9 1 1 2 11
27 บ้านสังกะลีนาขาม 9 1 0 0 10
28 ดอนก่อโนนสวรรค์ 8 8 1 2 17
29 บ้านเดื่อใต้ 8 3 1 0 12
30 อนุบาลสาริกา 8 0 1 2 9
31 บ้านหมากก่องฝายแตก 7 4 1 0 12
32 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 7 3 2 6 12
33 บ้านโพธิ์ตาก 7 3 1 2 11
34 อักษรอดุลวิทยา 7 3 0 0 10
35 ป่าสักวิทยา 7 2 0 1 9
36 บ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” 7 2 0 0 9
37 บ้านหนองแวง 7 1 1 1 9
38 อาโอยาม่า 2 6 7 1 2 14
39 โรซาริโอวิทยา 6 3 0 1 9
40 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 6 2 0 0 8
41 โพนสว่างป่าตองวิทยา 6 1 2 1 9
42 น้ำสวยมิตรภาพที่ 19 6 1 1 0 8
43 ชุมชนบ้านพวก 6 1 0 1 7
44 คุรุราษฎร์รังสรรค์ 6 1 0 1 7
45 บ้านโสกกล้า 6 1 0 0 7
46 บ้านโพนสวรรค์ 6 1 0 0 7
47 บ้านสาวแล 5 1 1 0 7
48 บ้านทุ่มฝาง 5 1 0 2 6
49 ชุมชนบ้านถ่อน 5 1 0 2 6
50 บ้านหนองบ่อ 5 1 0 0 6
51 บ้านแก้งใหม่ 5 0 2 0 7
52 ฮั่วเคียวกงฮัก 5 0 0 1 5
53 คุรุศิษย์วิทยา 5 0 0 1 5
54 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
55 อนุบาลดอนไผ่ 4 3 0 0 7
56 บ้านท่าสำราญ 4 2 1 0 7
57 บ้านหนองบัวเงิน 4 1 1 1 6
58 บ้านเดื่อ 4 1 0 1 5
59 บ้านวังน้ำมอก 4 1 0 0 5
60 หินโงมวิทยา 4 1 0 0 5
61 เชือกหม้วยวิทยา 4 0 2 0 6
62 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 4 0 1 0 5
63 บ้านโพนพระ 4 0 0 0 4
64 บ้านคุยนางขาว 4 0 0 0 4
65 บ้านเทา-นาบอน 3 6 1 4 10
66 บ้านดอนขนุนพัฒนา 3 2 0 1 5
67 บ้านเทพประทับ 3 1 1 0 5
68 บ้านพร้าวเหนือ 3 1 0 1 4
69 อนุบาลสังคม 3 1 0 1 4
70 บ้านหนองนาง 3 1 0 1 4
71 บ้านเวียงคุก 3 1 0 1 4
72 บ้านหนองผือ 3 1 0 0 4
73 บ้านดงต้อง 3 1 0 0 4
74 บ้านแสนสุข 3 1 0 0 4
75 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 3 0 0 2 3
76 สระใครไชยานุเคราะห์ 3 0 0 1 3
77 บ้านนาน้ำพาย 3 0 0 1 3
78 บ้านหนองเดิ่น 3 0 0 0 3
79 หัวหาดวิทยา 3 0 0 0 3
80 บ้านพานพร้าว 3 0 0 0 3
81 บ้านฟ้าประทาน 3 0 0 0 3
82 ธนากรสงเคราะห์ 2 8 0 1 10
83 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 2 3 1 0 6
84 บ้านนากอ 2 2 0 1 4
85 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2 2 0 0 4
86 บ้านหนองหมื่น 2 1 2 0 5
87 วัดพระธาตุบังพวน 2 1 1 0 4
88 โพธิเสนวิทยา 2 1 1 0 4
89 คำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 2 1 0 0 3
90 บ้านปากโสม 2 1 0 0 3
91 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
92 บ้านดงบัง 2 0 1 0 3
93 สีกายวิทยาคม 2 0 0 1 2
94 บ้านถิ่นทอนเหนือ 2 0 0 0 2
95 พัฒนาคำแก้ว 2 0 0 0 2
96 บ้านดงนาคำ 2 0 0 0 2
97 บ้านโคกคำ 2 0 0 0 2
98 บ้านศูนย์กลาง 1 1 0 1 2
99 บ้านโคกป่าฝาง 1 1 0 1 2
100 ชุมชนบ้านหม้อ 1 1 0 0 2
101 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 1 0 0 2
102 บ้านกองนาง 1 0 1 1 2
103 บ้านหัวทราย 1 0 1 1 2
104 บ้านท่ากฐิน 1 0 1 0 2
105 อนุบาลหัสดี 1 0 1 0 2
106 หนองผือวิทยาคม 1 0 1 0 2
107 บ้านเสียว 1 0 0 1 1
108 นาอ่างสร้างอ่าง 1 0 0 0 1
109 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 0 1
110 บ้านนาช้างน้ำ 1 0 0 0 1
111 ดาวเรืองสมสะอาด 1 0 0 0 1
112 บ้านหงส์ทองสามขา 1 0 0 0 1
113 บ้านเทวีดอนขม 1 0 0 0 1
114 หาดคำบอนวัฒนา 1 0 0 0 1
115 ฉันทนาวันรถ 1 0 0 0 1
116 บ้านดงเจริญ 1 0 0 0 1
117 บ้านตอแก 1 0 0 0 1
118 บ้านนาคลอง 1 0 0 0 1
119 บ้านน้ำโมง 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองบัววิทยา 1 0 0 0 1
121 บ้านขุมคำ 1 0 0 0 1
122 บ้านนาบง 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองแจ้ง 1 0 0 0 1
124 อนุบาลจินลดา 1 0 0 0 1
125 บ้านเบิดวิทยา 0 3 0 1 3
126 อนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
127 บ้านน้ำทอน 0 1 0 0 1
128 บ้านฝางวิทยา 0 1 0 0 1
129 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 1 0 0 1
130 บ้านวังยาง 0 1 0 0 1
131 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
132 อนุบาลอรุณรังสี 0 1 0 0 1
133 บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” 0 0 1 0 1
134 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 1 0 1
135 บ้านน้อย 0 0 1 0 1
136 บ้านม่วง 0 0 1 0 1
137 โพนศิลางามวิทยา 0 0 1 0 1
138 บ้านป่าสัก 0 0 0 1 0
139 จอมมณี 0 0 0 0 0
140 จันทราราม 0 0 0 0 0
141 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0
142 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0
143 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 0
รวม 778 227 68 106 1,073