หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000704 1.100 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
2 000707 1.100 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 000705 1.200 เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 000706 1.200 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 000708 1.300 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
6 000709 1.300 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
7 000710 1.400 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
8 000711 1.400 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 000712 2.000 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 ทีม 30 คน/ครู 4 คน 4
10 000713 2.000 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.6 ทีม 30 คน/ครู 4 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]