หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 322 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 322 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 321 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 321 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 323 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 323 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 214 11 ต.ค. 2555 09.00-11.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 223 12 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]