หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556 11.00-17.00 10 โมงทดสอบระบบแผ่นเสียง
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 14 ก.พ. 2556 11.00-17.00 10 โมงทดสอบระบบแผ่นเสียง
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี บู้ท 17 ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556 11.30 - 15.30 วันที่ 12 ก.พ. 56 เวลา 16.00 ประชุมผู้แทนทีม
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี บู้ท 17 ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556 15.30 - 18.30 วันที่ 12 ก.พ. 56 เวลา 16.00 ประชุมผู้แทนทีม
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี สอบรอบแรก ห้อง C5 ชาเลนเจอร์ 13 ก.พ. 2556 13.00 - 14.00 สอบรอบ 2 ในวันที่ 14 ก.พ. 56 เวลา 8.30 น.
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี สอบรอบแรก ห้อง C5 ชาเลนเจอร์ 13 ก.พ. 2556 14.10 - 15.10 สอบรอบ 2 ในวันที่ 14 ก.พ. 56 เวลา 10.40 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]