หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีปัญญา 14 ก.พ. 2556 14.00-15.00 *** กรุณามาก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อแต่งเพลง
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีปัญญา 14 ก.พ. 2556 13.00-14.00 *** กรุณามาก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อแต่งเพลง
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีวิริยะ 13 ก.พ. 2556 16.00-17.00 มัธยมต้นขยายโอกาส *** กรุณามาก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อแต่งเพลง
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีศรัทธา 14 ก.พ. 2556 14.00-17.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ชั้น เวทีศรัทธา 14 ก.พ. 2556 17.00-20.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีวิริยะ 13 ก.พ. 2556 11.00-14.00 มัธยมต้นขยายโอกาส
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์2 ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์12 13 ก.พ. 2556 09.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา(สังกัดสพป.)พร้อมกัน เวลา08.00น.
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์2 ชั้น 1 ห้อง จูปิเตอร์12 14 ก.พ. 2556 09.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษา(สังกัดสพป.)พร้อมกัน เวลา08.00น.
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีสติ 14 ก.พ. 2556 08.00-12.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีสมาธิ 13 ก.พ. 2556 13.00-17.00 มัธยมต้นขยายโอกาส
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีสติ 13 ก.พ. 2556 12.00-19.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีสมาธิ 14 ก.พ. 2556 08.00-15.00 มัธยมต้นขยายโอกาส
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีศรัทธา 14 ก.พ. 2556 09.00-11.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีศรัทธา 14 ก.พ. 2556 11.30-13.30
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีวิริยะ 15 ก.พ. 2556 11.00-13.00 มัธยมต้นขยายโอกาส
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีศรัทธา 13 ก.พ. 2556 08.00-11.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีศรัทธา 13 ก.พ. 2556 08.00-11.00 ต่อจากรายการแข่งขันของประถมต้น
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีศรัทธา 13 ก.พ. 2556 12.00-15.00 มัธยมต้นขยายโอกาส ***ต่อจากรายการแข่งขันของมัธยมต้น
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีสมาธิ 15 ก.พ. 2556 08.00-13.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีวิริยะ 14 ก.พ. 2556 13.00-18.00 มัธยมต้นขยายโอกาส


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]