หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชั้น 5 ห้อง 2502 และ 2504 13 ก.พ. 2556 08.30 - 15.00 (รวมพัก/เก็บตัว/รับประทานอาหาร) รายงานตัวที่ลานเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 2 / ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบนอาคาร-ห้องปฏิบัติการ/ นักเรียนรายงานตัวก่อนคณะกรรมการนำขึ้นห้องแข่งขัน
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชั้น 6 ห้อง 2605 13 ก.พ. 2556 08.30 - 15.00 (รวมพัก/เก็บตัว/รับประทานอาหาร) รายงานตัวที่ลานเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 2 / ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบนอาคาร-ห้องปฏิบัติการ/ นักเรียนรายงานตัวก่อนคณะกรรมการนำขึ้นห้องแข่งขัน
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 13 ก.พ. 2556 09.00-17.30 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-14.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 13 ก.พ. 2556 09.00-17.30 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-14.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง บ้านเลขที่ 11 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง บ้านเลขที่ 11 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 13 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-13.55 ลงทะเบียน รายงานตัวและจับสลากลำดับที่แสดงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 - 14.30 น.
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 13 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 6

14 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 7 - 12
14.00-16.00, 09.00-10.55 ลงทะเบียน รายงานตัวและจับสลากลำดับที่แสดงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-09.00 น.
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ห้อง บ้านเลขที่ 11 ชั้น 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ห้อง บ้านเลขที่ 11 ชั้น 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย 10 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
08.00-16.30 วันที่ 9 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย 10 ก.พ. 2556 08.00-16.30 วันที่ 9 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย 10 ก.พ. 2556 08.00-16.30 วันที่ 9 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย 11 ก.พ. 2556 08.00-16.30 วันที่ 10 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย 11 ก.พ. 2556 08.00-16.30 วันที่ 10 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]