หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี challenger1 ห้อง jupiter6 13 ก.พ. 2556 08.30-12.30 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.00 น.
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี challenger1 ห้อง ๋jupiter6 13 ก.พ. 2556 08.30-12.30 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.00 น.
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี challenger1 ห้อง jupiter6 13 ก.พ. 2556 08.30-12.30 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.00 น.
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00 - 16.30
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00 - 16.30
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาแสดงผลงาน ณ เมืองทองธานี วันที่ 14 ก.พ.56
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาแสดงผลงาน ณ เมืองทองธานี วันที่ 14 ก.พ.56
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 4 13 ก.พ. 2556 09.00 - 12.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 4 13 ก.พ. 2556 09.00 - 12.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาแลนเจอร์ 1 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 5 13 ก.พ. 2556 09.00 -12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]