หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 บริเวณลาน Lakeside (ทะเลสาบเมืองทองธานี 14 ก.พ. 2556 09.30 น. - 12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 บริเวณลาน Lakeside (ทะเลสาบเมืองทองธานี 14 ก.พ. 2556 13.30 - 16.30 รายงานตัว 12.30 - 13.00 น.
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 บริเวณลาน Lakeside (ทะเลสาบเมืองทองธานี 15 ก.พ. 2556 09.30 - 14.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 3 14 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-17.00 1. แข่งขันโดยการจับฉลากต่อเนื่อง 2. รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 3 14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 แข่งขันโดยการจับฉลากต่อเนื่อง / ในวันที่ 14 เริ่มรายงานเช้า 08.00 น.แข่งขันเวลา 13.00 - 17.00 /
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ห้อง C10C 13 ก.พ. 2556 08.30 - 16.30
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคาร ชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 07.00-17.00 ให้มาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่ง 30 นาที
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.30-15.30 ลงทะเบียน 08.30 - 09.30
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-15.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556 09.30-16.30
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]