หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวที 1 14 ก.พ. 2556 10.00-12.00 ติดต่อ อ.พัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ 085-4859339
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวที 1 14 ก.พ. 2556 13.00-15.00 ติดต่อ อ.พัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ 085-4859339
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง 3 13 ก.พ. 2556 10.00-11.30 ติดต่อ อ.พัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ 085-4859339
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง 1 13 ก.พ. 2556 10.00-11.30 ติดต่อ อ. ธนาภรณ์ กอวัฒนา 085-9128894
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง 1 13 ก.พ. 2556 10.00-11.30 ติดต่อ อ. ธนาภรณ์ กอวัฒนา 085-9128894
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง 2 13 ก.พ. 2556 10.00-11.30 ติดต่อ อ. ธนาภรณ์ กอวัฒนา 085-9128894
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวที 2 13 ก.พ. 2556 10.00-12.00 ติดต่อ อ.ลัตติยา อมรสมานกุล 087-1537735
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวที 2 13 ก.พ. 2556 10.00-12.00 ติดต่อ อ.ลัตติยา อมรสมานกุล 087-1537735
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวที 2 13 ก.พ. 2556 13.00-15.00 ติดต่อ อ.ลัตติยา อมรสมานกุล 087-1537735
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวที 1 13 ก.พ. 2556 10.00-12.00 ติดต่อ อ.บุษบา ประภาสพงศ์ 085-0191110
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง 1 14 ก.พ. 2556 13.00-14.00 ติดต่อ อ. ธนาภรณ์ กอวัฒนา 085-9128894
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง 1 14 ก.พ. 2556 10.00-11.00 ติดต่อ อ. ธนาภรณ์ กอวัฒนา 085-9128894


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]