ขอความร่วมมือในการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
ขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนเพื่อจะได้จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้ถูกต้องต่อไป โดยเฉพาะโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ สามารถเข้าไปแก้ไขและเพิ่มรายชื่อได้ตาม user และ password ที่ให้ไว้แล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2555 เวลา 16:38 น.