ตรวจสอบความถูกต้องของโรงเรียนตัวแทน
     สพป.น่าน เขต 2 ได้ดำเนินการโอนฐานข้อมูลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.น่าน เขต 2 เมื่อวันที่ 10 ตค. 55 แล้วนั้น หากโรงเรียนใดที่มีการแก้ไขหลังวันดังกล่าว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องที่เว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ หรือไม่มีรายชื่อโรงเรียนให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     โรงเรียนสามารถใช้ user และ password ของ สพป.น่าน เขต 2 เข้าไปแก้ไขในเว็บของงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือฯ ได้ ในเมนูเข้าระบบโรงเรียน

 

    
วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 15:34 น.