สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสบเป็ด 18 3 2 23 24 7 9 3 40
2 บ้านปรางค์ 14 13 10 37 37 16 6 3 59
3 ไตรราษฎร์สามัคคี 14 4 0 18 22 2 1 0 25
4 พระพุทธบาทวิทยา 10 2 4 16 21 5 3 2 29
5 วรนคร 9 7 3 19 28 4 1 0 33
6 บ้านสบมาง 8 1 3 12 13 9 4 0 26
7 บ้านไร่ 7 6 4 17 22 11 5 0 38
8 ไทยรัฐวิทยา 98 7 5 4 16 20 15 10 5 45
9 ชุมชนศิลาแลง 7 2 3 12 13 12 4 1 29
10 บ้านส้าน 6 11 1 18 25 8 6 0 39
11 บ้านด่าน 6 2 1 9 16 5 4 0 25
12 บ้านนาวงศ์ 6 0 3 9 10 9 9 3 28
13 บ้านสบกอน 5 6 5 16 19 5 3 0 27
14 บ้านสองแคว 5 3 2 10 15 4 5 1 24
15 บ้านห้วยฟอง 5 0 1 6 11 4 3 0 18
16 ชุมชนบ้านดอนตัน 5 0 1 6 8 4 3 0 15
17 ชุมชนศิลาเพชร 4 2 3 9 9 3 3 2 15
18 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 4 1 1 6 9 3 2 0 14
19 ภูคาวิทยาคม 3 8 4 15 15 7 2 2 24
20 สมาคมพยาบาลไทย 3 5 4 12 19 9 8 2 36
21 มณีพฤกษ์ 3 2 4 9 12 3 5 0 20
22 บ้านน้ำเลียง 3 2 3 8 10 1 4 4 15
23 บ้านปางแก 3 2 2 7 10 5 5 1 20
24 แสนทองวิิทยา 3 2 2 7 8 9 1 2 18
25 บ้านห้วยท่าง 3 2 1 6 9 2 1 0 12
26 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 3 1 2 6 10 10 6 1 26
27 บ้านบ่อหยวก 3 1 0 4 9 8 7 6 24
28 บ้านร้อง 3 1 0 4 5 2 0 1 7
29 บ้านปงสนุก 2 4 3 9 10 15 11 1 36
30 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 2 2 3 7 16 10 12 5 38
31 สกาดพัฒนา 2 2 2 6 6 4 0 0 10
32 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 2 2 1 5 8 9 5 3 22
33 ศรีสระวงค์ 2 1 3 6 9 5 1 1 15
34 บ้านน้ำรีพัฒนา 2 1 1 4 7 4 1 0 12
35 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 4 1 1 0 6
36 บ้านผาเวียง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 บ้านแหน 2 0 3 5 7 9 5 1 21
38 บรรณโศภิษฐ์ 2 0 1 3 7 5 5 4 17
39 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
40 บ้านกอก 2 0 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านน้ำคา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
42 บ้านน้ำโมงปางสา 1 4 4 9 10 12 10 1 32
43 ชุมชนบ้านเจดีย์ 1 2 1 4 4 0 3 0 7
44 บ้านน้ำลาด 1 2 0 3 3 0 2 0 5
45 จตุราษฎร์ศึกษา 1 1 2 4 5 4 0 1 9
46 บ้านทุ่งกวาง 1 1 1 3 11 5 1 0 17
47 บ้านคัวะ 1 1 1 3 5 2 4 0 11
48 อนุบาลนิธากร 1 1 0 2 6 3 5 5 14
49 บ้านผักเฮือก 1 1 0 2 4 1 4 2 9
50 เพียงหลวง 7 1 1 0 2 4 0 0 0 4
51 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 3 2 3 0 8
52 บ้านป่าลาน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
53 บ้านชี 1 1 0 2 2 2 0 2 4
54 บ้านสันเจริญ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1 0 4 5 8 3 0 0 11
56 บ้านห้วยโก๋น 1 0 3 4 6 5 8 2 19
57 บ้านขุนน้ำน่าน 1 0 2 3 3 0 8 0 11
58 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1 0 1 2 7 8 4 2 19
59 บ้านบ่อหลวง 1 0 1 2 4 6 4 2 14
60 บ้านเปียงซ้อ 1 0 1 2 4 3 3 0 10
61 สหราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 4 1 3 0 8
62 พนาสวรรค์ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
63 บ้านกอกจูน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านสบปืน 1 0 0 1 5 2 3 1 10
65 บ้านดอยติ้ว 1 0 0 1 3 1 1 0 5
66 บ้านพร้าวกลาง 1 0 0 1 3 0 0 1 3
67 บ้านเกวต 1 0 0 1 2 1 1 1 4
68 บ้านผาสิงห์-ปางส้าน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
69 นบ้านนาหนุน 2 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
71 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 0 4 3 7 12 6 1 2 19
73 บ้านน้ำพุร้อน 0 4 2 6 9 1 1 0 11
74 บ้านตึ๊ด 0 3 1 4 5 3 6 2 14
75 บ้านสว้า 0 2 7 9 13 5 7 3 25
76 บ้านเชียงแลนาทราย 0 2 0 2 5 3 2 0 10
77 บ้านทุ่งเฮ้า 0 2 0 2 3 1 1 0 5
78 บ้านปง 0 2 0 2 1 4 1 0 6
79 บ้านน้ำยาว 0 1 4 5 8 6 2 0 16
80 บ้านดอนมูล 0 1 2 3 7 0 0 0 7
81 บ้านแดนพนา 0 1 2 3 5 1 0 0 6
82 บ้านถ่อน 0 1 1 2 4 4 0 1 8
83 อนุบาลสุภาพวิทยา 0 1 1 2 4 3 7 1 14
84 บ้านนาฝ่า 0 1 1 2 3 2 3 0 8
85 บ้านสบขุ่น 0 1 1 2 3 2 0 1 5
86 บ้านขอน 0 1 1 2 3 2 0 0 5
87 ไตรมิตรวิทยา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
88 บ้านนาฝาง 0 1 1 2 2 1 2 0 5
89 ไตรประชาวิทยา 0 1 0 1 3 3 0 1 6
90 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 3 1 2 0 6
91 ตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 0 1 0 1 3 0 1 0 4
92 บ้านเสี้ยว 0 1 0 1 2 4 2 0 8
93 พัฒนานิคมวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
94 บ้านเสี้ยว(ปัว) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านผาหลัก 0 0 2 2 3 3 0 1 6
96 บ้านหนองผุก 0 0 2 2 2 6 1 0 9
97 บ้านดอนสบเปือ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
98 บ้านยอดดอยวัฒนา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
99 บ้านม่วง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
100 บ้านแพะกลาง 0 0 1 1 2 0 3 0 5
101 บ้านน้ำสอด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
102 บ้านน้ำช้างพัฒนา 0 0 1 1 1 1 2 0 4
103 บ้านนาหนุน 0 0 1 1 1 1 1 2 3
104 บ้านน้ำฮาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านเหล่าอ้อ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
106 บ้านยู้ 0 0 0 0 2 6 11 2 19
107 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 2 3 2 0 7
108 บ้านสบหนอง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
109 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
110 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
111 บ้านป่าหัด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
114 บ้านกิ๋วจันทร์ 0 0 0 0 1 2 2 2 5
115 ส้อเด่นพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
116 บ้านหนอง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
117 บ้านปางกอม 0 0 0 0 1 1 3 1 5
118 บ้านเวียงสอง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
119 บ้านสกาดใต้ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
120 ปัวอินเตอร์คิด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านนาคอก 0 0 0 0 1 0 5 0 6
122 บ้านน้ำลักใต้ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
123 บ้านห่างทางหลวง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
124 บ้านนาขวาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านนากอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 ธาราบรรพต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านน้ำแป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านน้ำโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านสะเกิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 3 2 0 5
131 บ้านปอน 0 0 0 0 0 2 3 1 5
132 ไตรราษฎ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 3 1 4
133 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านปางปุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านพาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านสะปัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านหนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านก๋ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
142 บ้านดอนแท่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านน้ำพิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านวังว้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 226 161 157 544 791 421 335 106 1,547