สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสบเป็ด 18 3 2 23 24 7 9 3 40
2 บ้านปรางค์ 14 13 10 37 37 16 6 3 59
3 ไตรราษฎร์สามัคคี 11 4 0 15 19 2 1 0 22
4 วรนคร 8 7 3 18 27 4 1 0 32
5 พระพุทธบาทวิทยา 7 2 4 13 18 5 3 2 26
6 บ้านไร่ 6 6 4 16 21 11 5 0 37
7 บ้านด่าน 6 2 1 9 16 5 4 0 25
8 บ้านนาวงศ์ 6 0 3 9 10 9 9 3 28
9 บ้านส้าน 5 11 1 17 24 8 6 0 38
10 บ้านสบกอน 5 6 5 16 19 5 3 0 27
11 ไทยรัฐวิทยา 98 5 4 4 13 17 15 10 5 42
12 ชุมชนศิลาแลง 4 2 3 9 10 12 4 1 26
13 ชุมชนศิลาเพชร 4 2 3 9 9 3 3 2 15
14 ภูคาวิทยาคม 3 8 4 15 15 7 2 2 24
15 สมาคมพยาบาลไทย 3 5 4 12 19 9 8 2 36
16 บ้านสองแคว 3 3 2 8 13 4 5 1 22
17 มณีพฤกษ์ 3 2 4 9 12 3 5 0 20
18 บ้านน้ำเลียง 3 2 3 8 10 1 4 4 15
19 บ้านห้วยท่าง 3 2 1 6 9 2 1 0 12
20 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 3 1 2 6 10 10 6 1 26
21 บ้านร้อง 3 1 0 4 5 2 0 1 7
22 บ้านห้วยฟอง 3 0 1 4 9 4 3 0 16
23 ชุมชนบ้านดอนตัน 3 0 1 4 6 4 3 0 13
24 บ้านปงสนุก 2 4 3 9 10 15 11 1 36
25 บ้านปางแก 2 2 2 6 9 5 5 1 19
26 แสนทองวิิทยา 2 2 2 6 7 9 1 2 17
27 สกาดพัฒนา 2 2 2 6 6 4 0 0 10
28 ศรีสระวงค์ 2 1 3 6 9 5 1 1 15
29 บ้านน้ำรีพัฒนา 2 1 1 4 7 4 1 0 12
30 บ้านบ่อหยวก 2 1 0 3 8 8 7 6 23
31 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 4 1 1 0 6
32 บ้านแหน 2 0 3 5 7 9 5 1 21
33 บรรณโศภิษฐ์ 2 0 1 3 7 5 5 4 17
34 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
35 บ้านน้ำคา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
36 บ้านน้ำโมงปางสา 1 4 4 9 10 12 10 1 32
37 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1 2 3 6 15 10 12 5 37
38 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1 2 1 4 7 9 5 3 21
39 บ้านน้ำลาด 1 2 0 3 3 0 2 0 5
40 บ้านสบมาง 1 1 3 5 6 9 4 0 19
41 จตุราษฎร์ศึกษา 1 1 2 4 5 4 0 1 9
42 บ้านทุ่งกวาง 1 1 1 3 11 5 1 0 17
43 บ้านคัวะ 1 1 1 3 5 2 4 0 11
44 อนุบาลนิธากร 1 1 0 2 6 3 5 5 14
45 บ้านผักเฮือก 1 1 0 2 4 1 4 2 9
46 เพียงหลวง 7 1 1 0 2 4 0 0 0 4
47 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 3 2 3 0 8
48 บ้านป่าลาน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
49 บ้านชี 1 1 0 2 2 2 0 2 4
50 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1 0 4 5 8 3 0 0 11
51 บ้านห้วยโก๋น 1 0 3 4 6 5 8 2 19
52 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1 0 1 2 7 8 4 2 19
53 บ้านบ่อหลวง 1 0 1 2 4 6 4 2 14
54 บ้านเปียงซ้อ 1 0 1 2 4 3 3 0 10
55 สหราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 4 1 3 0 8
56 พนาสวรรค์ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
57 บ้านกอก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านสบปืน 1 0 0 1 5 2 3 1 10
59 บ้านดอยติ้ว 1 0 0 1 3 1 1 0 5
60 บ้านผาสิงห์-ปางส้าน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
61 นบ้านนาหนุน 2 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
63 บ้านสันเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 0 4 3 7 12 6 1 2 19
66 บ้านน้ำพุร้อน 0 4 2 6 9 1 1 0 11
67 บ้านตึ๊ด 0 3 1 4 5 3 6 2 14
68 บ้านสว้า 0 2 7 9 13 5 7 3 25
69 ชุมชนบ้านเจดีย์ 0 2 1 3 3 0 3 0 6
70 บ้านเชียงแลนาทราย 0 2 0 2 5 3 2 0 10
71 บ้านทุ่งเฮ้า 0 2 0 2 3 1 1 0 5
72 บ้านปง 0 2 0 2 1 4 1 0 6
73 บ้านน้ำยาว 0 1 4 5 8 6 2 0 16
74 บ้านดอนมูล 0 1 2 3 7 0 0 0 7
75 บ้านแดนพนา 0 1 2 3 5 1 0 0 6
76 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 0 1 1 2 5 3 2 0 10
77 บ้านถ่อน 0 1 1 2 4 4 0 1 8
78 อนุบาลสุภาพวิทยา 0 1 1 2 4 3 7 1 14
79 บ้านนาฝ่า 0 1 1 2 3 2 3 0 8
80 บ้านสบขุ่น 0 1 1 2 3 2 0 1 5
81 บ้านขอน 0 1 1 2 3 2 0 0 5
82 ไตรมิตรวิทยา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
83 บ้านนาฝาง 0 1 1 2 2 1 2 0 5
84 ไตรประชาวิทยา 0 1 0 1 3 3 0 1 6
85 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 3 1 2 0 6
86 ตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 0 1 0 1 3 0 1 0 4
87 บ้านเสี้ยว 0 1 0 1 2 4 2 0 8
88 พัฒนานิคมวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
89 บ้านเสี้ยว(ปัว) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านผาหลัก 0 0 2 2 3 3 0 1 6
91 บ้านหนองผุก 0 0 2 2 2 6 1 0 9
92 บ้านขุนน้ำน่าน 0 0 2 2 2 0 8 0 10
93 บ้านดอนสบเปือ 0 0 1 1 3 1 3 1 7
94 บ้านยอดดอยวัฒนา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
95 บ้านม่วง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
96 บ้านแพะกลาง 0 0 1 1 2 0 3 0 5
97 บ้านน้ำสอด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
98 บ้านน้ำช้างพัฒนา 0 0 1 1 1 1 2 0 4
99 บ้านนาหนุน 0 0 1 1 1 1 1 2 3
100 บ้านกอกจูน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านน้ำฮาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านเหล่าอ้อ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
103 บ้านยู้ 0 0 0 0 2 6 11 2 19
104 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 2 3 2 0 7
105 บ้านสบหนอง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
106 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
107 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
108 บ้านพร้าวกลาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
109 บ้านป่าหัด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
112 บ้านกิ๋วจันทร์ 0 0 0 0 1 2 2 2 5
113 ส้อเด่นพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
114 บ้านหนอง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
115 บ้านปางกอม 0 0 0 0 1 1 3 1 5
116 บ้านเวียงสอง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
117 บ้านสกาดใต้ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
118 บ้านเกวต 0 0 0 0 1 1 1 1 3
119 ปัวอินเตอร์คิด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านนาคอก 0 0 0 0 1 0 5 0 6
121 บ้านน้ำลักใต้ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
122 บ้านห่างทางหลวง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
123 บ้านนาขวาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านนากอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 ธาราบรรพต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านน้ำแป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านน้ำโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านสะเกิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 3 2 0 5
130 บ้านปอน 0 0 0 0 0 2 3 1 5
131 ไตรราษฎ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 3 1 4
132 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านน้ำอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านปางปุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านพาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านสะปัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านหนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านก๋ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 บ้านดอนแท่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านน้ำพิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านวังว้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 182 158 157 497 744 421 335 106 1,500