สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 37 16 6 3 59
2 วรนคร 27 4 1 0 32
3 บ้านส้าน 24 8 6 0 38
4 บ้านสบเป็ด 24 7 9 3 40
5 บ้านไร่ 21 11 5 0 37
6 สมาคมพยาบาลไทย 19 9 8 2 36
7 บ้านสบกอน 19 5 3 0 27
8 ไตรราษฎร์สามัคคี 19 2 1 0 22
9 พระพุทธบาทวิทยา 18 5 3 2 26
10 ไทยรัฐวิทยา 98 17 15 10 5 42
11 บ้านด่าน 16 5 4 0 25
12 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 15 10 12 5 37
13 ภูคาวิทยาคม 15 7 2 2 24
14 บ้านสว้า 13 5 7 3 25
15 บ้านสองแคว 13 4 5 1 22
16 ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 12 6 1 2 19
17 มณีพฤกษ์ 12 3 5 0 20
18 บ้านทุ่งกวาง 11 5 1 0 17
19 บ้านปงสนุก 10 15 11 1 36
20 บ้านน้ำโมงปางสา 10 12 10 1 32
21 ชุมชนศิลาแลง 10 12 4 1 26
22 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 10 10 6 1 26
23 บ้านนาวงศ์ 10 9 9 3 28
24 บ้านน้ำเลียง 10 1 4 4 15
25 บ้านปางแก 9 5 5 1 19
26 ศรีสระวงค์ 9 5 1 1 15
27 บ้านห้วยฟอง 9 4 3 0 16
28 ชุมชนศิลาเพชร 9 3 3 2 15
29 บ้านห้วยท่าง 9 2 1 0 12
30 บ้านน้ำพุร้อน 9 1 1 0 11
31 บ้านบ่อหยวก 8 8 7 6 23
32 บ้านน้ำยาว 8 6 2 0 16
33 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 8 3 0 0 11
34 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 7 9 5 3 21
35 บ้านแหน 7 9 5 1 21
36 แสนทองวิิทยา 7 9 1 2 17
37 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 7 8 4 2 19
38 บรรณโศภิษฐ์ 7 5 5 4 17
39 บ้านน้ำรีพัฒนา 7 4 1 0 12
40 บ้านดอนมูล 7 0 0 0 7
41 บ้านสบมาง 6 9 4 0 19
42 บ้านห้วยโก๋น 6 5 8 2 19
43 ชุมชนบ้านดอนตัน 6 4 3 0 13
44 สกาดพัฒนา 6 4 0 0 10
45 อนุบาลนิธากร 6 3 5 5 14
46 จตุราษฎร์ศึกษา 5 4 0 1 9
47 บ้านตึ๊ด 5 3 6 2 14
48 บ้านเชียงแลนาทราย 5 3 2 0 10
49 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 5 3 2 0 10
50 บ้านคัวะ 5 2 4 0 11
51 บ้านสบปืน 5 2 3 1 10
52 บ้านร้อง 5 2 0 1 7
53 บ้านแดนพนา 5 1 0 0 6
54 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 0 0 0 5
55 บ้านบ่อหลวง 4 6 4 2 14
56 บ้านถ่อน 4 4 0 1 8
57 อนุบาลสุภาพวิทยา 4 3 7 1 14
58 บ้านเปียงซ้อ 4 3 3 0 10
59 บ้านผักเฮือก 4 1 4 2 9
60 สหราษฎร์บำรุง 4 1 3 0 8
61 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 4 1 1 0 6
62 เพียงหลวง 7 4 0 0 0 4
63 ไตรประชาวิทยา 3 3 0 1 6
64 บ้านผาหลัก 3 3 0 1 6
65 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 3 2 3 0 8
66 บ้านนาฝ่า 3 2 3 0 8
67 บ้านสบขุ่น 3 2 0 1 5
68 บ้านขอน 3 2 0 0 5
69 ไตรมิตรวิทยา 3 2 0 0 5
70 บ้านดอนสบเปือ 3 1 3 1 7
71 บ้านดอนแก้ว 3 1 2 0 6
72 บ้านดอยติ้ว 3 1 1 0 5
73 บ้านทุ่งเฮ้า 3 1 1 0 5
74 บ้านป่าลาน 3 1 0 0 4
75 ชุมชนบ้านเจดีย์ 3 0 3 0 6
76 บ้านน้ำลาด 3 0 2 0 5
77 ตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 3 0 1 0 4
78 บ้านยู้ 2 6 11 2 19
79 บ้านหนองผุก 2 6 1 0 9
80 บ้านเสี้ยว 2 4 2 0 8
81 บ้านห้วยทรายขาว 2 3 2 0 7
82 บ้านยอดดอยวัฒนา 2 2 2 2 6
83 บ้านชี 2 2 0 2 4
84 บ้านนาฝาง 2 1 2 0 5
85 บ้านม่วง 2 1 2 0 5
86 บ้านสบหนอง 2 1 1 1 4
87 บ้านผาสิงห์-ปางส้าน 2 1 1 0 4
88 พัฒนานิคมวิทยา 2 1 1 0 4
89 นบ้านนาหนุน 2 2 1 0 0 3
90 บ้านขุนน้ำน่าน 2 0 8 0 10
91 บ้านแพะกลาง 2 0 3 0 5
92 บ้านใหม่ 2 0 2 1 4
93 พนาสวรรค์ 2 0 1 0 3
94 บ้านน้ำคา 2 0 0 1 2
95 บ้านผาน้ำย้อย 2 0 0 1 2
96 บ้านพร้าวกลาง 2 0 0 1 2
97 บ้านกอก 2 0 0 0 2
98 บ้านเสี้ยว(ปัว) 2 0 0 0 2
99 บ้านป่าหัด 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
101 บ้านปง 1 4 1 0 6
102 ไตรคามวิทยา 1 3 0 0 4
103 บ้านกิ๋วจันทร์ 1 2 2 2 5
104 ส้อเด่นพัฒนา 1 2 0 1 3
105 บ้านหนอง 1 2 0 1 3
106 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 2 0 0 3
107 บ้านน้ำสอด 1 2 0 0 3
108 บ้านปางกอม 1 1 3 1 5
109 บ้านเวียงสอง 1 1 2 1 4
110 บ้านน้ำช้างพัฒนา 1 1 2 0 4
111 บ้านสกาดใต้ 1 1 2 0 4
112 บ้านนาหนุน 1 1 1 2 3
113 บ้านเกวต 1 1 1 1 3
114 บ้านสันเจริญ 1 1 0 0 2
115 ปัวอินเตอร์คิด 1 1 0 0 2
116 บ้านนาคอก 1 0 5 0 6
117 บ้านน้ำลักใต้ 1 0 3 0 4
118 บ้านห่างทางหลวง 1 0 2 1 3
119 บ้านนาขวาง 1 0 1 0 2
120 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 0 0 1
121 บ้านกอกจูน 1 0 0 0 1
122 บ้านน้ำฮาว 1 0 0 0 1
123 บ้านนากอก 1 0 0 0 1
124 ธาราบรรพต 1 0 0 0 1
125 บ้านน้ำแป่ง 1 0 0 0 1
126 บ้านน้ำโมง 1 0 0 0 1
127 บ้านสะเกิน 1 0 0 0 1
128 บ้านปางหก 0 3 2 0 5
129 บ้านปอน 0 2 3 1 5
130 ไตรราษฎ์วิทยา 0 1 3 1 4
131 บ้านเหล่าอ้อ 0 1 2 0 3
132 บ้านพร้าว 0 1 1 0 2
133 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 1 0 0 1
134 บ้านน้ำอ้อ 0 1 0 0 1
135 บ้านปางปุก 0 1 0 0 1
136 บ้านปางยาง 0 1 0 0 1
137 บ้านพาน 0 1 0 0 1
138 บ้านสะปัน 0 1 0 0 1
139 บ้านหนาด 0 1 0 0 1
140 บ้านก๋ง 0 0 2 0 2
141 บ้านดอนแท่น 0 0 1 0 1
142 บ้านน้ำพิ 0 0 1 0 1
143 บ้านวังว้า 0 0 1 0 1
144 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 0
รวม 744 421 335 106 1,606