หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000052 1.000 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
2 000053 1.000 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
3 000054 1.000 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
4 000055 2.000 Spelling Bee ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
5 000056 2.000 Spelling Bee ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
6 000057 2.000 Spelling Bee ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
7 000058 3.000 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
8 000059 3.000 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
9 000060 4.000 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
10 000061 4.000 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
11 000063 5.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
12 000064 6.000 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
13 000065 6.000 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
14 000066 7.000 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 000704 15.000 Crossword ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 15

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]