หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000010 1.100 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 16
2 000051 1.200 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 15
3 000062 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 2
4 000071 2.000 สภานักเรียน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
5 000070 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
6 000092 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
7 000087 4.000 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 5 คน 0
8 000102 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
9 000103 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
10 000511 6.100 Cross word ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
11 000513 6.100 Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
12 000510 6.200 A Math ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
13 000514 6.200 A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
14 000512 6.300 คำคม ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
15 000515 6.300 คำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
16 000509 6.400 ซูโดกุ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
17 000516 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]