หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.4/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.5/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.6/2, ป.5/3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้นล่าง ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2555 09.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 5 ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์มัธยม 25 ก.ย. 2555 09.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ช่อเอื้อง 26 ก.ย. 2555 09.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ช่อเอื้อง 26 ก.ย. 2555 13.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]