ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน