ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 79.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน