ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน