ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.2 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน