ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.6 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน