ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน