ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.12 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 65.87 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 64.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 64.12 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 63.37 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 61.12 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 60.12 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 53.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป.มหาสารคาม เขต 2 51.37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 43.25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 42.37 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.มหาสารคาม เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.มหาสารคาม เขต 2 41.62 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป.มหาสารคาม เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 40.87 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 38.25 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 38 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน