ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 73.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 67.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.มหาสารคาม เขต 2 62.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 61.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 60.5 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 60.5 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 56.5 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 50.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2 48.5 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 25.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 24 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน