ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.61 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน