ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหวาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน