ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหวาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน