ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
17 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน