ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 98.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 97.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 97.2 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.7 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.5 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.5 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านอีโต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.5 ทอง 8  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.5 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.7 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.7 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.7 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.7 เงิน 13  
17 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.7 เงิน 13  
18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.7 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน