ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน