ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป.มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน