ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน