ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน