ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน