ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน