ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 67.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 61.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน