ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 68.5 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน