ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2 76.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 75.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 70.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 70.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน