ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาภู สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.5 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 73.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป.มหาสารคาม เขต 2 72.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 68.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป.มหาสารคาม เขต 2 65.25 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน