ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
26 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
27 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
28 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน