ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 11  
16 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน