ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป.มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน