ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป.มหาสารคาม เขต 2 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 77.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 72.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 72.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 70.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 69.4 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 68.6 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 68.2 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 62.8 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน