ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 75.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 73.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป.มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.มหาสารคาม เขต 2 68.2 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 67.6 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 64.4 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มหาสารคาม เขต 2 63.6 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน